test

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Matematika MAT
Náboženská výchova NV
Náboženská výchova evanjelická NBE
Náboženská výchova katolícka NBK
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RDV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1068 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Milana Rúfusa, Závažná Poruba
    Hlavná 189, 032 02 Závažná Poruba
  • +421 910 902 733

Fotogaléria