• Vyučovanie od 18.01.-22.01.2021

       Vážení rodičia!

       Na základe aktuálnych informácií MŠVVaŠ SR sa predlžuje na školách dištančné vzdelávanie t.j. vzdelávanie z domu podľa doterajšej organizácie. Platí pre všetky štyri ročníky v období od 18.01.do 22.01.2021. Aj v tomto termíne bude vyplácaná zákonnému zástupcovi v prípade potreby pandemická OČR. O ďaľších aktuálnych informáciách Vás budeme informovať.

      • Vyučovanie od 11.1.2021 - 15.1.2021

       Vážení rodičia!

       Na základe aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR a po dohode so zriaďovateľom bude vyučovanie na škole prebiehať dištančnou formou vo všetkých ročníkoch od 11. do 15. januára 2021. Bližšie a konkrétnejšie informácie Vám elektronicky mailom pošlú triedne učiteľky. O následných zmenách na základe ďalších usmernení v rámci opatrení Vás budeme priebežne informovať.

      • Vianočný pozdrav

       Na Vianoce, keď svet stíchne,

       nech Vám Božie dieťa vdýchne,
       radosť, pokoj, dobrú vôľu

       nielen v túto krásnu chvíľu,
       ale každučký deň v roku

       nech Vám stojí popri boku.
       Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí
       a všetkých ľudí nech láska a neha naplní.

      • Vianočné tvorivé dielne

       Dnešný deň sa v našej škole niesol v duchu Vianoc. Ich príchod si nevieme predstaviť bez vianočných dielní, ktoré sa tu každoročne konajú. Toho roku trochu netradične, no predsa sa uskutočnili v jednotlivých triedach našej školy.

       Prváci vyrobili krásne papierové anjeliky a vianočné pozdravy. Odmenou im bolo originálne zdobenie medovníkov.

      • Vianočné prázdniny

       Milí rodičia!

       Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ sa vianočné prázdniny uskutočnia v termíne od 21. decembra do 8. januára 2021. Podľa aktuálnych usmernení bude nástup do školy 11. januára 2021. V prípade zmeny v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami budete ihneď informovaní.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Nedeľa 17. 1. 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje